Η Παναγία η Κατωνησιώτισσα, Κοίμηση της Θεοτόκου, έχει δώσει το όνομα της στην πανέμορφη παραλία της Παναγίας (παραλία Κάτω Νησιού) και στις μικρές νησίδες που την περιβάλουν (νησιά της Παναγίας). Ο ναός χτίσθηκε σε ύψωμα, στα ερείπια -σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων- παλιού βυζαντινού ναού, περίπου το 1895. Υλικά και πέτρες χρησιμοποιήθηκαν από τον παλιό βυζαντινό ναό. Στο εσωτερικό του Ιερού διακρίνονται ακόμη παμπάλαιες αγιογραφίες. Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν ενδείξεις μυκηναϊκού πολιτισμού (τάφοι και ευρήματα). Λένε, ότι η εκκλησία κατά την αρχαιότητα ήταν ναός της Αθηνάς. Στην Παναγία την Κατωνησιώτισσα υπάρχει το μικρό κοιμητήριο των Κατωνησιωτών. Δείτε στην νότια πλευρά την επιγραφή για την εκκλησία.

με στοιχεία από: elafonisos.gov.gr