Η Ελαφόνησος έχει μοναδική γεωγραφική θέση στη νότια απόληξη του Πάρνωνα και μεταξύ θαλασσών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μοναδικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σπάνιας και μοναδικής χλωρίδας και πανίδας. Το ιδιαίτερο περιβάλλον της σπάνια θα βρεθεί όμοια σε άλλη περιοχή. Έτσι το φυσικό της κάλλος και η μοναδικότητα του περιβάλλοντός της οδήγησαν στο χαρακτηρισμό της ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. Εντάχθηκε στα υπό προστασία οικοσυστήματα NATURA 2000 με κωδικό GR2540002  για τη διατήρηση των φυσικών βιότοπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο σπάνιο είδος Κέδρου (Juniperus macrocarpa) που βρίσκεται σε θαμνώδη και δενδρώδη μορφή. Μπορεί να το δει κανείς σε διάφορα σημεία του νησιού, όπως τη Λεύκη, το Σίμο αλλά και στην περιοχή μεταξύ Χώρας και της παραλίας της Παναγίας.

Περιοχή NATURA