Αδυναμία επεξεργασίας τμημάτων από σελίδες avada όταν είναι ενεργοποιημένο το better weather. δεν δουλευουν τα tabs και ένα sticky menu στο κάτω μέρος της σελίδας.
Λύση: απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ξανα

ace.js?ver=2.5.20:1 dropping module because define wasn’t a string.
t @ ace.js?ver=2.5.20:1

fusion-builder.js?ver=1.4:4 Uncaught ReferenceError: fusionBuilderStickyHeader is not defined
at d (fusion-builder.js?ver=1.4:4)